วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 (แนะวิธีแก้ภาษาต่างดาว อ่านไม่ได้)

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ 2560
สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-3424-6787 , 0-2431-3619-20 
โปรดติดตามจากเว็บทางการของโรงเรียนที่เว็บไซต์ www.psmschool.ac.th
  กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามประกาศฉบับเป็นทางการจากทางโรงเรียนอีกครั้ง
-อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและเรียกรับเงินเพื่อฝากเด็กเข้าเรียน หากท่านพบบุคคลดังกล่าวกรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง
***เว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารเท่านั้น***

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ 2559
   โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ขอแจ้งปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นอนุบาล 1 และ ป.1 สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กเกิดปี พ.ศ. 2554 ถึง 16 พฤษภาคม 2555
รับจำนวน 180 คน รับสมัคร 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 59 จับสลาก 13 มี.ค. 59
ประกาศผล 13 มี.ค. 59 มอบตัว 20 มี.ค. 59

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กเกิดปี พ.ศ. 2552 ถึง 16 พฤษภาคม 2553
รับจำนวน 60 คน รับสมัคร 6 - 10 มี.ค. 59 จับสลาก 20 มี.ค. 59
ประกาศผล 20 มี.ค. 59 มอบตัว 27 มี.ค. 59

* การขอย้ายเข้าเรียนชั้นอื่นๆ (อ.2, ป.2-ป.5)เปิดให้เขียนใบสมัครแจ้งความประสงค์ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 (รับได้ในกรณีที่ว่าง) *

สอบถามรายละเอียดที่โทร. 0-3429-7666, 0-2431-3619-20 www.psmschool.ac.th
  กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามประกาศฉบับเป็นทางการจากทางโรงเรียนอีกครั้ง
-อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและเรียกรับเงินเพื่อฝากเด็กเข้าเรียน หากท่านพบบุคคลดังกล่าวกรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง (โทร 0-3429-7666, 0-2431-3620)


วิธีแก้ไขหน้าจอเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้ หน้าจอเป็นภาษาต่างดาว
เข้าจาก IE ie (e วงกลม) เมื่อเข้าอ่านข่าวสารหรือประกาศในเว็บไซต์แล้วตัวอักษรเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้ สามารถแก้ไข ดังนี้
>คลิ๊กเม้าปุ่มขวา(คลิ๊กขวา)
> จากนั้นเลือกคลิ๊ก Encoding > จากนั้นเลือกคลิ๊ก Thai (Windows)
หน้าจอจะแสดงเป็นภาษาไทยเหมือนเดิม

เข้าจาก google chrome (วงกลมสามสี แดง เขียว เหลือง) เมื่อเข้าอ่านข่าวสารหรือประกาศในเว็บไซต์แล้วตัวอักษรเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้ สามารถแก้ไข ดังนี้
ดูมุมจอด้านขวาสุดด้านบน ตรงกับกากบาทปิดหน้าต่าง จะมีขีดสามขีด (customize and control google chrome)
คลิกที่ปุ่มขีดสามขีด จะมีเมนูรายการให้เลือก <เลือก>>>> More tools จากนั้นเลือก >>>Encoding แล้วเลือก >>> Thai
หน้าจอจะแสดงเป็นภาษาไทยเหมือนเดิม